Mena
Mena

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

                                                                                                                      Adresa  predávajúceho:

                                                                                                                      TrueOne, s.r.o

                                                                                                                      Školská 40, 022 01 Čadca

                                                                                                                      IČO: 43 881 149

                                                                                                                      DIČ: SK2022516155

 

 Kontaktné údaje:     Mobilné číslo: 0948 608 818

                                     Email: info@mojnabytok.sk

 

Vec: odstúpenie od zmluvy

Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy na tento tovar:

...................................................................................................................................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia  ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov  ...................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov  ...................................................

Dátum ..............

 

 

 

 

 

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)  

                                                                                                                                         ................................